Århusi toomkiriku peaaltari retaabel

Retaabli tellis Århusi piiskop Jens Iversen Lange (1449–82), kelle eestvõttel alustati ka toomkiriku suurejoonelisi ümberehitustöid. Toomkiriku kaitsepühakuks on Püha Clemens, keda on kujutatud nii retaablil kui ka mujal kirikus. Bernt Notkele kui retaabli autorile on osutatud Lübecki rae kirjas piiskop Jens Iversenile 20. detsembrist 1478. Sel ajal tööd retaabli juures juba käisid. 1482. aastal kinnitas Notke piiskopile, et on oma tasu kätte saanud. Kokkulepitud summale lisaks andis piiskop meistrile ka jootraha ning kinkis hobuse.

Veel postitusi