Lübecki toomkiriku ilmikute retaabel

Tegemist pole õigupoolest altariretaabliga, vaid maalitud tahvlitega kooripingi tagaseinal, ent kahte keskmist tahvlit saab retaablitaoliselt avada. Algselt asus see pink otse letneri taga ja oli seotud ilmikute jaoks mõeldud altariga. Pingi esikülje neli tahvlit, mis kujutavad püha Clemensit, Neitsi Maarjat, Ristija Johannest ja Püha Agnest, on teostuselt nõrgemad ja neid peetakse Notke mõne abilise tööks. Tagaküljel asuvad Püha Nikolaus ja Püha Blasius on maalitud meisterlikumalt, mistõttu mõned teadlased on pidanud nende autoriks Notket ennast. Pingi külgtugedeks on kasutatud vanema, 14. sajandist pärineva pingistiku osi.

Veel postitusi