Pildindusuuringud

Röntgenuuringud, infrapuna- ja UV valguses pildistamine ning 3D mudeldamine pakuvad altariretaabli kohta uusi vaateid ja vaatenurki

Seal aastal on Notke uurimisrühm koostööpartnerite abiga ning tudengite valvsa pilgu all läbi viinud mitmeid põnevaid uuringuid. Röntgenuuringud ning infrapuna- ja UV valguses pildistamine pakuvad altariretaabli kohta uusi vaateid ja olulist informatsiooni. Lisaks valmisid skupltuuridest 3D-skaneeringud, altariretaablist tervikuna valmistati fotogrammm-meetriline mudel, millel on suur väärtus nii kappaltari seisukorra dokumenteerimisel kui ka teose edaspidisel tutvustamisel avalikkusele.

Notke altariretaabli uuringute käigus valmisid skulptuuride 3D-skaneeringud ja kogu retaabli fotogramm-meetriline mudel ning laserskaneerimist kasutades mõõdistati kooriruum tervikuna. Sellel on suur väärtus nii kappaltari seisukorra dokumenteerimisel kui ka altari edaspidisel tutvustamisel avalikkusele. Altariretaablist valmistatud 3D mudelit saab vaadata siit.

Infrapuna (IRR) uuringute abli tuvastati alusjoonisel kolm erinevat käekirja, lisaks tuli esile ohtralt alusjoonistuse muudatusi. Ultraviolett (UV) uuringutega tehti kindlaks varasemad restaureerimised.

Retaabli tiibade maalitahvlid pildistati infrapuna- ja ultraviolett-valguses. Alusjoonistuse analüüsi ja interpretatsiooni lähteteadmiseks oli, et oletatavalt teostati tiivad kolme maalija ühisloomena. Ja tõepoolest, uuringute abil tuvastati alusjoonisel kolm erinevat “käekirja”, mis võiksid kinnitada eri meistrite koostööd Püha Vaimu retaabli juures. Lisaks sellele tõi infrapunavalgus esile ohtralt pentimentisid ehk alusjoonistuse muudatusi võrreldes maalikihiga, mis annab tõestust otsivast loomingulisest protsessist.  

Ultarviolettpildistamine võimaldas kaardistada nii varasemate restauraatorite töö kui ka erinevad kahjustused. Välja joonistus ebaühtlane lakieemaldus maalitahvlitel, samuti krunditäited ja retušeeritud alad. See informatsioon on väärtuslik eelkõige just tulevase konserveerimistöö läbiviimisel. Vaata UV- ja infapunafotosid siit.

Koos Maksu- ja Tolliameti ja Koshtuekspertiisi spetsialistidega tegime röntgenuuringud, mis võimaldasid heita pilgu skulptuuride “sisse”.

Koos Maksu- ja Tolliameti spetsialistidega tegime röntgenuuringud, mis võimaldasid heita pilgu skulptuuride “sisse” – uurida nende ülesehitust, kinnitusmehhanisme ja hilisemaid parandusi. Lisaks kohapeal tehtud röntgenitele katsetasime koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga esmakordselt Eestis keskaegsete puitskulptuuride läbivalgustamist kompuutertomograafiga. Tulemuseks oli suurepärane kolmemõõtmeline röntgenkujutis, mille abil muutusid loetavaks nii skulptuuri sees olevad metallelemendid, kuju konstruktsioonilised eripärad, aga ka metalle sisaldavate pigmentide kasutus skulptuuri pinnal.

Koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga katsetasime esmakordselt Eestis keskaegsete puitskulptuuride läbivalgustamist kompuutertomograafiga.

Veel postitusi